ga naar navigatie

Tijdschrift

Cover 2018-1

Het tijdschrift Stad & Lande verschijnt vier maal per jaar. Elk nummer bevat artikelen over uiteenlopende onderwerpen uit de geschiedenis van stad en provincie Groningen. Daarnaast zijn er vaste rubrieken: de column van Martin Hillenga, een interview door Boukje Tanja, een boekrecensie door Riemer Janssen en een tentoonstellings-recensie door Dineke van der Wal. En soms maken we een themanummer.


In het nieuwste nummer (2018-1) staan onder meer een ooggetuigeverslag van de bevrijding van de Zwanestraat in 1945; een artikel over Egypte aan het Boterdiep; en een artikel over de Groninger antifascist Nico Mourer. Tevens een interview met Joke Leutscher, die het boek "Hoogkerk in oorlogstijd" van de in 2010 overleden Willem Kat afmaakte.

inhoudsopgave 2018 nummer 1.pdf
 

Kopij Tijdschrift Stad & Lande

Voorstellen voor artikelen of kopij kunnen worden gestuurd naar:
Redactie Stad & Lande, t.a.v. Harry Perton
Groninger Archieven
Cascadeplein 4
9726 AD Groningen
Tel: 050-5992005
emailredactiestadenlande@gmail.com
Ook zijn hier de auteursrichtlijnen opvraagbaar.

Advertentie Stad en Lande

Een advertentie ter grootte van 1/4 van de pagina kost 250 euro voor een jaar.