ga naar navigatie

Tijdschrift

Stad & Lande

Het tijdschrift Stad & Lande bestaat sinds 2006. Jaarlijks worden vier (thema)nummers uitgegeven

inhoud 2017-1.pdf

Lutje FEITH

In samenwerking met RHC de Groninger Archieven, OVCG, GAVO en het Huis van de Groninger Cultuur geeft Stad & Lande ook het blad Lutje FEITH uit.
Vanaf begin 2017 is ervoor gekozen om de informatie uit Lutje Feith niet meer in tijdschriftvorm uit te geven maar te communiceren via internet.

Voor de laatste uitgave van Lutje FEITH zie het onderstaande bestand.

feith 2016-4.pdf


 

Kopij Tijdschrift Stad & Lande

Voorstellen voor artikelen of kopij kunnen worden gestuurd naar:
Redactie Stad & Lande, t.a.v. Harry Perton
Groninger Archieven
Cascadeplein 4
9726 AD Groningen
Tel: 050-5992005
emailredactiestadenlande@gmail.com
Ook zijn hier de auteursrichtlijnen opvraagbaar.

Advertentie Stad en Lande

Een advertentie ter grootte van 1/4 van de pagina kost 250 euro voor een jaar.