ga naar navigatie

Jaarboek

Historisch Jaarboek Groningen

Het Jaarboek is zowel bestemd voor een wetenschappelijk als een algemeen publiek. Dit veronderstelt enerzijds wetenschappelijke verantwoording en anderzijds leesbaarheid. De redactie streeft voor wat de onderwerpen in elke jaargang betreft naar spreiding in tijd een deelregio's.
Het Jaarboek verschijnt elk najaar. Leden van Stad&Lande ontvangen het Jaarboek automatisch in de bus. Voor niet-leden is het Jaarboek ook in de reguliere boekhandel verkrijgbaar.

Doelstellingen

Het Jaarboek bevat twee vaste rubrieken, een gewijd aan Cultureel Erfgoed (omvattend korte bijdragen over archeologie, landschap en monumenten) en een gewijd aan de belangrijkste publicaties in boek-of artikelvorm over bronontsluiting, geschiedenis in de meest brede zin, archeologie en historische geografie alsmede kunst-en architectuurgeschiedenis.

Peer review

Bij de selectie van aangeboden artikelen, laat de redactie zich met ingang van de jaargang 2011 desgewenst adviseren door referenten. Deze experts beoordelen in dat geval geanonimiseerde artikelen op hun wetenschappelijke kwaliteit en dit oordeel weegt zwaar bij het besluit tot plaatsing dat de redactie neemt. De redactie beslist in laatste instantie over al dan niet opneming en over het tijdstip van publicatie. Deze procedure vormt een internationaal erkend keurmerk voor geleverde kwaliteit. Het Jaarboek heeft in de European Reference Index for the Humanities (ERIH-PLUS), opgesteld onder verantwoordelijkheid van de European Science Foundation, de NAT-status (voornamelijk nationaal belang).

reviewers 2011-2015.pdf
 

Kopij Jaarboek

Voorstellen voor artikelen kunnen worden ingediend op het redactieadres:
Historisch Jaarboek Groningen

email: redactiesecr.hjg@gmail.com
Voor de auteursrichtlijnen zie bijgevoegd bestand

hjg auteursrichtlijnen versie okt. 2014.pdf

De Redactie/Editorial Board

De redactie neemt in beginsel geen recensies op en voelt zich net verplicht ongevraagd toegezonden publicaties te doen bespreken.
Dr E.H.K. Karel (voorzitter)
Dr R.W.M. van Schaik (secretaris)
Drs. E. de Jonge
L. Jongsma (MA)
Drs. J. van Keulen
Drs H. Perton
Dr S. van der Poel
Drs. M.Rooke

samenstelling van de redactie.pdf

Inhoudsopgave Historisch Jaarboek

Hieronder kunt u de inhoudsopgaven bekijken van de Historische Jaarboeken van 2011 tot en met 2016.

inhoud jaarboek 2011-2016.pdf

Summary

Hieronder kunt u de summaries lezen van de artikelen uit het
Historisch Jaarboek Groningen 2015 en 2016.

summaries hjg 2015-2016 .pdf