ga naar navigatie

Home

Vereniging Stad en Lande

Stad & Lande bestaat sinds 1924 en is een vereniging voor iedereen met interesse voor de geschiedenis van stad en provincie Groningen.

Jaarlijks is de vereniging verantwoordelijk voor meerdere publicaties, excursies en restauraties van monumenten.
Daarnaast participeert de vereniging in verschillende samenwerkingsverbanden met andere instellingen zoals bij het organiseren van lezingen in het najaar en voorjaar Ún de Dag van de Groninger Geschiedenis.

Lidmaatschap

Leden ontvangen vier maal per jaar het cultuurhistorisch Tijdschrift Stad & Lande en ieder najaar krijgt u het Historisch Jaarboek Groningen. Als lid kunt u uiteraard kosteloos de lezingen bijwonen. Deelname aan excursies geschiedt tegen een aantrekkelijke prijs.

Gratis proefnummer

Vraag nu een gratis proefnummer aan van het tijdschrift Stad & Lande via het contactformulier of via info@stad-lande.nl onder vermelding van 'gratis proefnummer' en uw adres.
N.B. Zolang de voorraad strekt.

 

Adres

Stad & Lande
Postbus 41122
9701 CC Groningen
info@stad-lande.nl

Bestuursleden

Eddy de Jonge, voorzitter
Albert Buursma, secretaris
Henk Boels, penningmeester
Frederiekje de Jongh, lid
Esther Koops, lid

Lid worden

Het lidmaatschap van Stad & Lande bedraagt 27,50 euro per jaar.
Middels het contactformulier kunt u zich aanmelden.

Lezing 10 februari 2016

Thema: Nieuwe kijk op verdwenen kloosters: Essen, Rottum en Aduard

Henny Groenendijk vertelt over de opgraving bij Essen en Marnix Deterd over zijn archiefonderzoek naar het grondbezit van het klooster daar.
Albert Gramsbergen licht zijn speurtocht toe naar de kloostergebouwen in het dorp Rottum en laat de digitale presentatie zien.

locatie: Groninger Archieven,
Cascadeplein 4
aanvang: 20.00 uur
(zaal open om 19.30 uur)
toegang: gratis

klooster-essen-in-1568.jpg