ga naar navigatie

Tijdschrift

Voorkant 2018-3

Het tijdschrift Stad & Lande verschijnt vier maal per jaar. Elk nummer bevat artikelen over uiteenlopende onderwerpen uit de geschiedenis van stad en provincie Groningen. Daarnaast zijn er vaste rubrieken: de column van Martin Hillenga, een interview door Boukje Tanja, een boekrecensie door Riemer Janssen en een tentoonstellings-recensie door Dineke van der Wal. En soms maken we een themanummer.

Het nieuwste nummer (2018-3) besteedt bijzondere aandacht aan de maritieme geschiedenis van Groningen met onder meer artikelen van Gerard Muntinga over 'Ku(n)stvaart', een opmerkelijke tentoonstelling in 1961 en Fred Ootjers over de onbekende Groninger zeeheld Geert Stenger. Maar ook andere onderwerpen komen aan bod: zo is er bijvoorbeeld een artikel van Meindert Schroor over een onbekende statistische beschrijving van de provincie uit 1808; en schrijft Jan-Paul Wortelboer over geheime testamenten.

inhoudsopgave stad&lande 2018-3.pdf
 

Kopij Tijdschrift Stad & Lande

Voorstellen voor artikelen of kopij kunnen worden gestuurd naar:
Redactie Stad & Lande, t.a.v. Harry Perton
Groninger Archieven
Cascadeplein 4
9726 AD Groningen
Tel: 050-5992005
emailredactiestadenlande@gmail.com
Ook zijn hier de auteursrichtlijnen opvraagbaar.

Advertentie Stad en Lande

Een advertentie ter grootte van 1/4 van de pagina kost 250 euro voor een jaar.