ga naar navigatie

Activiteiten

Lezingen

Stad & Lande organiseert elk voorjaar en elk najaar een reeks lezingen, waarin sprekers een regionaal historisch onderwerp op een toegankelijke wijze inleiden.
Deze lezingen vinden plaats in het gebouw van de Groninger Archieven en zijn gratis toegankelijk. De avonden worden georganiseerd in samenwerking met de Groninger Archieven en de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Groningen.

Excursies

Tweemaal per jaar, in het voorjaar en het najaar, biedt Stad & Lande haar leden een excursie aan. De excursies staan onder deskundige leiding en brengen de deelnemers naar historisch interessante plekken in de regio. U krijgt de gelegenheid monumenten en plekken te bezoeken die normaal gesloten zijn voor het publiek. De excursies worden aangeboden tegen een aantrekkelijke prijs.

Dag van de Groninger Geschiedenis

Stad & Lande is medeorganisator van de Dag van de Groninger Geschiedenis. Deze dag vindt jaarlijks plaats in oktober. Bekijk het programma op www.dagvandegroningergeschiedenis.nl

 

Lezing 12 december

Jikke van der Spek en David Veltman geven een lezing over opstand en vernieuwingsdrang binnen kunstenaarskring De Ploeg: was het ontstaan van De Ploeg een reactie op het heersende kunstklimaat? Waar kwam de impuls voor vernieuwingsdrang vandaan?
Locatie: Groninger Archieven
Aanvang: 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)
Toegang: gratis

20181212 opstanddeploeg.pdf